Köpvillkor Premium-medlemskap

Gäller från och med 2018-08-15.

Säljare
HN Ljuddesign (Enskild firma)
Kontaktuppgifter

Det här ingår
Lärare och elever i musikproduktion/ljudteknik får åtkomst till alla sidor i kursmaterialet och kursplanerna med betygsmatriser på musmus.se. Lärare kommer dessutom åt alla sidor i lärarhandledningen.

Det här ingår inte
Examinationsuppgifterna ingår inte. De kommer att kunna beställas separat efter att de har blivit uppdaterade och klara.

Integritetspolicy
Du kan känna dig trygg med min tjänst. Jag lämnar inte ut några av dina uppgifter till tredje part, utöver de tjänster jag anlitar för att fullfölja din önskan om medlemskap. GDPR – General Data Protection Regulation – ersatte personsuppgiftslagen den 25 maj 2018. Det innebär i princip ett förstärkt skydd för dig som användare.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är per faktura 30 dagar netto. Fakturan skickas ut med Posten som ett vanligt brev inom en vecka. Jag använder Fortnox Finans AB för min fakturahantering.

Tidsperiod för premium-medlemskap
Medlemskapet gäller från och med att du blivit godkänd som premiummedlem till och med den 30 juni det innevarande läsåret.

Förnyelse av premium-medlemskap
Premium-medlemskapet förnyas inte automatiskt. Du måste själv teckna nytt medlemskap när det gamla har löpt ut.

Uppsägning
Du kan när som helst säga upp ditt premium-medlemskap genom att meddela mig via e-post. Ditt medlemskap avslutas när den period du betalt för är slut. Inbetalt belopp återbetalas inte. Medlemskap kan avslutas av mig vid missbruk av tjänsten eller obetalda avgifter.

Vid försenad betalning
Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift med 60 kr samt dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta procentenheter räknat från förfallodatumet. Vid utebliven betalning efter påminnelsens förfallodatum går ärendet automatiskt vidare till inkasso.

Success message!
Warning message!
Error message!