Filmljud – Ny sida för Musikproduktion 2

FilmljudEn Sida Om Filmljud finns nu tillgänglig för Musikproduktion 2 och övriga intresserade medlemmar.

Kursplanen

Sidan har kommit till för att täcka punkt 5 i det centrala innehållet i kursen samt kunskapsaspekten ”Använda inspelad musik tillsammans med andra medier.” från Skolverkets kunskapskrav.

Filmljud – Innehåll

Sidan behandlar filmljudets historia, filmljudets beståndsdelar, filmljudets funktioner, filmljud på inspelningsplatsen, utbildningar inom filmljud och spelljud, framstående svenska tekniker inom filmljud samt filmklipp som exempel på ljudläggning.

Hitta sidan

Självklart hittar du sidan via toppmenyn (fliken längs till höger innehåller allt kursmaterial). Du hittar även den sidan och övriga sidor i kursmaterialet via det centrala innehållet för kurserna. Du kan också se den nya sidan här, men se till att logga in först.

Tack till Thomas Irgard för sammanställningen!

Lämna en kommentar

Success message!
Warning message!
Error message!