Mer tolkning av och koppling till Skolverkets kursplaner i Musikproduktion 1 och 2

Musikproduktion OnLine vill vara en hjälp för både lärare och elever i att förstå kursernas innehåll, vad som ska läras ut, vad som ska bedömas inför betygssättningen och hur det kan göras.

Kursplanerna styr såväl kursernas innehåll som kunskapsbedömningen, därför kommer vi att fortsätta att länka dem till kursmaterialet, strukturera och tolka dem, så att de blir så lättförståeliga som möjligt.

Allt som rör Skolverkets kursplaner – ämnets syfte, kursens centrala innehåll och kunskapskraven hittar du nu under fliken Kursplaner och betygsmatriser och dess undersidor ovan.

Menyerna och texterna har fått en tydligare struktur, mer förklaringar, med fokus på det som är mest relevant för Musikproduktion 1 och 2.

Lämna en kommentar

Success message!
Warning message!
Error message!